Old Printed Books
English Ukrainian
Головна сторінкаAbout project
    Понад 50 років тому, почався розвиток об’єднаної Європи зі спільними гуманітарними цінностями, такими як свобода, демократія, державний конституційний устрій, соціальна справедливість та толерантність, дбайливе відношення до різних культур та мов. У 2004 році настало завершення 50-річного плідного співробітництва країн ЄС у рамках Європейської Культурної Конвенції, яка наголошувала активне співробітництво європейських країн у галузі подальшого розвитку спільного європейського освітнього, культурного та наукового простору.

    Головною метою даного проекту є збереження європейського культурного надбання для наступних поколінь шляхом створення цифрового репозитарію старовинних друкованих видань, які мають унікальну історичну та культурну цінність.

    Багато бібліотек у різних країнах налічують у своїх фондах велику кількість старовинних книжок, які навіть докладно не вивчені, не дивлячись на те, що вони представляють великий інтерес для спеціалістів. Головною проблемою тут є обмеження доступу до цих книжок через спеціальні, але необхідні умови їхнього зберігання (безпека, кондиціонування повітря, вологість, температурний режим тощо). Також, безпосередній контакт з книгою може призвести до її пошкодження. Завданням проекту є створення цифрових копій старовинних друкованих видань (стародруків) та збереження їх на спеціальному комп’ютерному сервері — цифровому електронному репозитарії. Кожна людина може отримати доступ до різних секцій репозитарію з мережі Інтернет. Таким чином, інформація, яка розміщена в репозитарії, є відкритою не тільки для вчених (лінгвістів, істориків, археологів та ін.) — вона є доступною для будь-якої людини на Землі. Спеціалісти зі стародавніх мов отримують можливість доступу до цифрових копій стародруків, які, наприклад були, написані однаковими мовами, але у різних країнах або у різні історичні часи. Це відкриває нові, дуже ефективні можливості для вивчення мов, історії та європейської культури. Використання матеріалів репозитарію у навчальному процесі у різних організаціях (університети, інститути) дозволить суттєво підвищити рівень якості вивчення певних освітніх дисциплін.

    Наукову бібліотеку імені Михайла Максимовича, який був першим ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) було обрано за відправну точку для наповнення репозитарію. У бібліотечних фондах налічується понад 11 тис. стародруків, які видавались у XVI-XVIII ст. у різних країнах Європи (Германія, Франція, Італія, Швейцарія, Нідерланди та інші). Більшість з цих книжок надруковано латинською, німецькою, французькою, італійською, старослов’янською та давньоєврейською мовами. Тематика цих книжок є різноманітною та охоплює практично всі напрямки європейської науки, культури та громадського життя у XVI-XVIII ст., зокрема релігію, філософію, математику, літературу, астрономію, медицину тощо.

    Однією з найстаріших книжок, що зберігаються у бібліотеці КНУТШ є інкунабула, що надрукована латинською мовою у Венеції в 1497 році. Також, у бібліотеці зберігаються стародруки, які видавались на початку XV ст. у Венеції, Парижі та інших європейських містах, та видання перших європейських друкарень XVI-XVII ст. (Elzevir, Plantena та ін.).

Про фонд
Про фонд
Технологія сканування
Технологія сканування
UNDP в Україні UNESCO в Україні
Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченко © 2006 Київський
Національний Університет
імені Тараса Шевченка